Hüküm ve Koşullar

1. Giriş

Bu web sayfasında yer alan bu Hüküm ve Koşullar (bu "Hükümler" veya bu "Hükümler ve Koşullar"), bu web sitesindeki tüm sayfalar dahil olmak üzere bu web sitesini kullanımınızı yönetecektir (burada toplu olarak aşağıda "Web Sitesi" olarak anılacaktır). Bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınız için tam olarak yürürlüktedir ve bu Web Sitesini kullanarak, burada yer alan tüm Hüküm ve Koşulları tam olarak kabul etmiş olursunuz. Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi birine itirazınız varsa, bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Bu Web Sitesi reşit olmayan kişilerin (en az 18 yaşında olmayan kişiler olarak tanımlanır) kullanımına yönelik değildir ve reşit değilseniz bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz ve bu Web Sitesine dahil etmeyi seçmiş olabileceğiniz içerik dışında, bu Koşullar kapsamında Rebirth ve/veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan fikri mülkiyet ve materyallerin tüm haklarına sahiptir ve bu tür tüm haklar saklıdır. Size, bu Web Sitesinde yer alan materyali görüntüleme amacıyla, bu Koşullarda belirtilen kısıtlamalara tabi olarak yalnızca sınırlı bir lisans verilir.

3. Kısıtlamalar

Aşağıdakilerin hepsinden açıkça ve kesin olarak kısıtlanmışsınızdır:

  • herhangi bir Web Sitesi materyalini satmak, alt lisansını vermek ve/veya başka bir şekilde ticarileştirmek;
  • bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek veya verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
  • bu Web Sitesini, bu Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyen herhangi bir şekilde kullanmak;
  • bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı veya buna sebep olacak şekilde kullanmak;
  • Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya işletmeye zarar verebilecek;
  • bu Web Sitesi ile ilgili olarak veya bu Web Sitesini kullanırken herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya benzeri herhangi bir faaliyette bulunmak;
Bu Web Sitesinin belirli alanlarına sizin erişiminiz kısıtlanmıştır ve Rebirth, yegane ve mutlak takdir yetkisine bağlı olarak herhangi bir zamanda bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı adı ve parola gizlidir ve bu tür bilgilerin gizliliğini korumanız gerekir.

4. İçeriğiniz

Bu Hüküm ve Koşullarda, "İçeriğiniz", bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video, metin, resim veya diğer materyal anlamına gelir. İçeriğinizle ilgili olarak, onu görüntüleyerek, Rebirth’e onu her türlü ortamda kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, tercüme etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında, geri alınamaz, telifsiz, alt lisans verilebilir bir lisans vermiş olursunuz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmemelidir. Rebirth, İçeriğinizden herhangi birini bu Web Sitesinden herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutar.

5. Garanti yok

Bu Web Sitesi, "olduğu gibi", tüm kusurları ile sağlanmıştır ve Rebirth, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili hiçbir türde açık veya zımni beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Ek olarak, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size danışma veya tavsiye verme olarak yorumlanamaz.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması

Rebirth’ün yetkilileri, müdürleri ve çalışanları, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı herhangi bir şey için, söz konusu sorumluluk sözleşmeye bağlı, haksız fiil veya başka türlü olsun, hiçbir durumda size karşı sorumlu tutulamaz ve Rebirth , yetkilileri, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan dolaylı, sonuçsal veya özel bir sorumluluktan sorumlu tutulamaz.

7. Tazminat

İşbu Sözleşme hükümlerinin herhangi birini ihlalinizden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü yükümlülük, masraf, talep, dava nedeni, hasar ve masraflardan (makul avukatlık ücretleri dahil) Rebirth’ü en geniş ölçüde tazmin etmektesiniz. bu Şartlar.

8. İletişim onayı:

Rebirth’ün, pazarlama amaçları da dahil olmak üzere, sözleşmeye dayalı ilişkilerimizle ilgili olarak herhangi bir bilgi sağlamak ve herhangi bir mesaj ve bildirim göndermek amacıyla cep telefonu numaranızı kullanmasına açık rızanızı veriyorsunuz.

9. Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu tür bir uygulanamazlık veya geçersizlik, bu Şartları bir bütün olarak uygulanamaz veya geçersiz kılmayacaktır ve bu tür hükümler, burada kalan hükümleri etkilemeden silinecektir.

10. Terimlerin Değişimi

Rebirth’ün bu Koşulları uygun gördüğü herhangi bir zamanda revize etmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak, bu Web Sitesinin kullanımına ilişkin tüm Hüküm ve Koşulları anladığınızdan emin olmak için bu tür Koşulları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

11. Devretme

Rebirth’ün bu Koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirim veya izin gerekmeksizin devretmesine, devretmesine ve alt sözleşme yapmasına izin verilecektir. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devretmenize, devretmenize veya taşeronluğa vermenize izin verilmeyecektir.

12. Sözleşmenin Tamamı

Bu Web Sitesinde yer alan tüm yasal uyarılar ve feragatnameler dahil olmak üzere bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak Rebirth ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bunlara ilişkin önceki tüm sözleşmelerin ve mutabakatların yerine geçer.

13. Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu Koşullar münhasıran Amerika Birleşik Devletleri maddi hukukuna tabi olacaktır. Taraflar arasında dostane bir şekilde çözülmediği sürece, bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf, Amerika Birleşik Devletleri usul hukukuna göre belirlenen, Amerika Birleşik Devletlerin’deki yetkili mahkemeye götürülecektir. Önceki cümle kapsamında Yürürlükteki Yasaya tabi olan herhangi bir ihtilaf çözümünün, herhangi bir sözde toplu, birleştirilmiş veya temsili dava veya kovuşturmada davacı veya grup üyesi olarak değil, yalnızca bireysel olarak yürütüleceğini kabul edersiniz. Hiçbir mahkeme veya diğer ihtilaf çözümü makamı, birden fazla iddiayı birleştiremez veya birleştiremez ve bunun dışında herhangi bir birleştirilmiş, temsili veya toplu davaya başkanlık edemez. Verilen herhangi bir yardım, Rebirth’ün diğer Müşterilerini etkileyemez.